DRŽAVNE SPORTSKE INSTITUCIJE

MINISTARSTVO SPORTA

Adresa: 11070 Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 2 (Palata Srbija)

Telefon: 011 3117 553, 3117 357

Fax: 011 3117 551

E-mail: sport@mos.gov.rs

Website: www.mos.gov.rs

REPUBLIČKI ZAVOD ZA SPORT I MEDICINU SPORTA

Adresa: 11030 Beograd, Kneza Višeslava 72

Telefon: 011 3555 460

Fax: 011 3555 461

E-mail: rzs@rzsport.gov.rs

Website: www.rzsport.gov.rs

ANTIDOPING AGENCIJA REPUBLIKE SRBIJE

Adresa: 11000 Beograd, Trg Republike 3

Telefon: 011 4064 136

Faks: 011 4064 136

E-mail: info@adas.org.rs

Website: www.adas.org.rs

POKRAJINSKI ZAVOD ZA SPORT I MEDICINU SPORTA

Adresa: 21000 Novi Sad, Masarikova 25/II

Telefon: 021 572 224, 572 277

Faks: 021 572 277

E-mail: info@pzsport.rs

Website: www.pzsport.rs

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OMLADINU I SPORT

Adresa: 21101 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16

Telefon: 021 4874 871

Faks: 021 456 015

E-mail: sport@vojvodina.gov.rs

Website: www.sio.vojvodina.gov.rs

GRADSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU

Adresa: 11000 Beograd, Kraljice Marije 1/XI

Telefon: 011 7157 440

Faks: 011 3376 097

E-mail: sport@beograd.rs

Website: www.beograd.rs

GRADSKI CENTAR ZA FIZIČKU KULTURU – STARI DIF

Adresa: 11000 Beograd, Deligradska 27

Telefon: 011 2658 747

Faks: 011 2682 646

E-mail: office@staridif.rs

Website: www.staridif.rs