NACIONALNI REKREATIVNI SPORTSKI SAVEZI

ASOCIJACIJA ”SPORT ZA SVE’’ SRBIJE

Адреса: 11103 Београд, Теразије 35/3

Телефон: 011 3232 986

Фаx: 011 3234 809

E-mail: asfaserbia@gmail.com

Website: www.sportforallserbia.org.rs

SAVEZ ZA REKREATIVNI SPORT SRBIJE

Адреса: 11000 Београд, Делиградска 27/3

Телефон: 011 2621 130

Фаx: 011 2621 130

E-mail: savezzarekreativnisport@yahoo.com

Website: www.rekreativnisport.org.rs

ASOCIJACIJA „SPORT ZA SVE“ BEOGRADA

Адреса: 11000 Београд, Делиградска 27

Телефон: 011 2643 296

Фаx: 011 2643 296

E-mail: sportaso@sbb.rs

Website: www.sportzasvebeograd.rs

SAVEZ ZA REKREACIJU I FITNES SRBIJE

Адреса: 11000 Београд, Здравка Челара 14

Телефон: 011 3115 648, 063 250 452

Фаx: 011 3115 648

E-mail: office@srfs.org.rs

Website: www.srfs.org.rs

SAVEZ SOKO SRBIJE

Адреса: 11000 Београд, Делиградска 27

Телефон: 011 3613 036

Фаx: 011 3613 036

E-mail: sokolskisavezsrbije@gmail.com

Website: www.sokolskisavezsrbije.rs