NACIONALNI SPORTSKI SAVEZI OSOBA SA INVALIDITETOM

SPORTSKI SAVEZ INVALIDA SRBIJE

Адреса: 11000 Београд, Делиградска 27

Телефон: 011 2658 644

Факс: 011 2658 644

E-mail: ssisrbije@gmail.com

Website: www.ssisrbije.rs

PARAOLIMPIJSKI KOMITET SRBIJE

Адреса: 11070 Нови Београд, Омладинских бригада 1

Телефон: 011 2452 479

Факс: 011 2452 479

E-mail: office@paralympic.rs

Website: www.paralympic.rs

SPECIJALNA OLIMPIJADA

Адреса: 11000 Београд, Војислава Илића 4a

Телефон: 011 2400 821

Факс: 011 2400 821

E-mail: speol@specijalnaolimpijada.com

Website: www.specijalnaolimpijada.com

SPORTSKI SAVEZ GLUVIH SRBIJE

Адреса: 11000 Београд, Светог Саве 16-18/VI

Телефон: 011 2436 539, 063 395 114

Факс: 011 3117 435

E-mail: millosd@hotmail.com

Website: www.ssgs.org.rs – nije u funkciji!

NACIONALNI SPORTSKI SAVEZ SLEPIH I SLABOVIDIH

Адреса: 11000 Београд, Устаничка 25

Телефон: 011 2436 202

Факс: 011 2436 202

E-mail: nssss.bg.2009@gmail.com

Website: www.nssss.co.rs