STRUČNA SPORTSKA UDRUŽENJA

SRPSKA ASOCIJACIJA ZA SPORTSKI MENADŽMENT – SASM

Адреса: 11000 Beograd

Телефон: 064 9236 856

Фаx: Нема

E-mail: office.sasm@gmail.com

Website: www.sasm.org.rs

UDRUŽENJE ZA MEDICINU SPORTA SRBIJE

Адреса: 11030 Београд, Ендија Ворхола 8

Телефон: 011 3058 376, 063 7345 226

Фаx: 011 3058 376

E-mail: smas.info@gmail.com

Website: www.smas.org

UDRUŽENJE KOŠARKAŠKIH TRENERA SRBIJE – UKTS

Адреса: 11000 Београд, Сазонова 83

Телефон: 011 3400 851

Фаx: 011 3400 852

E-mail: ukts@ukts.rs

Website: www.ukts.rs

UDRUŽENJE INSTRUKTORA SKIJANJA SRBIJE – UISS

Адреса: 11000 Београд, Македонска 28/8

Телефон: 064 2298 278

Фаx: Нема

E-mail: udruzenje.i.s.s@gmail.com

Website: www.uiss.org.rs

UDRUŽENJE ODBOJKAŠKIH TRENERA SRBIJE – UOTS

Адреса: 11000 Београд, Теразије 35/III

Телефон: 011 3235 654

Фаx: 011 3235 654

E-mail: office@uots.org.rs

Website: www.uots.org.rs

UDRUŽENJE ODBOJKAŠKIH KLUBOVA REPUBLIČKIH LIGA

Адреса: 11000 Београд, Теразије 35/2

Телефон: 011 2622 246

Фаx: 011 2622 246

E-mail: uokrl@ossrb.org

Website: www.uokrl.org

UDRUŽENJE VATERPOLO TRENERA SRBIJE – UVTS

Адреса: 11040 Београд, Сметанина 2

Телефон: 066 9125 964, 064 1234 166

Фаx: Нема

E-mail: waterpolocoaches.srb@gmail.com

Website: www.uvts.rs

UDRUŽENJE PLIVAČKIH TRENERA SRBIJE – UPTS

Адреса: 11 000 Београд, Благоја Паровића 150

Телефон: 011 3572 985

Фаx: 011 3572 985

E-mail: office@serbia-swim.org.rs, plivackitrenerisrbije@yahoo.com

Website: www.serbia-swim.org.rs

TRENERSKA ZAJEDNICA ATLETSKIH SAVEZA SRBIJE

Адреса: 11000 Београд, Страхињића Бана 73а

Телефон: 011 328 3188

Фаx: Нема

E-mail: office@serbia-athletics.org.rs, office@ass.org.rs

Website: www.sas.org.rs

UDRUŽENJE ODBOJKAŠKIH SUDIJA SRBIJE – UOSS

Адреса: 11000 Београд, Теразије 35/II

Телефон: 066 290 912

Фаx: 066 423 252

E-mail: sekretar@uoss.rs

Website: www.uoss.rs

UDRUŽENJE SRPSKIH KOŠARKAŠKIH SUDIJA – USKS

Адреса: 11000 Београд, Сазонова 83

Телефон: 011 3400 881

Фаx: 011 3400 882

E-mail: Nema

Website: Nema

ZAJEDNICA TRENERA RUKOMETNOG SAVEZA SRBIJE – ZTRSS

Адреса: 11070 Нови Београд, Тошин бунар 272

Телефон: 064 8827 283

Фаx: Нема

E-mail: treneri@treneri-rss.rs

Website: www.treneri-rss.rs

UDRUŽENJE SPORTSKIH NOVINARA SRBIJE – USNS

Адреса: 11000 Београд, Ресавска 28

Телефон: 011 3346 109, 062 1133 673

Фаx: 011 3346 109

E-mail: office@usns.rs

Website: www.usns.rs

UDRUŽENJE SPORTSKIH FOTOGRAFA SRBIJE – USFS

Адреса: 11000 Београд, Делиградска 27/3

Телефон: 065 2242 111

Фаx: Нема

E-mail: tosafoto@gmail.com

Website: Nema

SRPSKO UDRUŽENJE UČITELJA I TRENERA SPORTOVA NA SNEGU

Адреса: 11000 Београд, Радничка 47

Телефон: 062 210 223

Фаx: 011 2658 564

E-mail: ivss.vlado@gmail.com

Website: www.sasi.rs

ASOCIJACIJA SPORTSKIH MENADŽERA SRBIJE – ASMS

Адреса: 11000 Београд, Делиградска 27/1

Телефон: 062 210 223

Фаx: 011 2658 564

E-mail: asms2004@gmail.com

Website: Nema